Oulun seudun Sotaorvot ryYhdistys on perustettu Muhoksella 11.11.2002 ja rekisteröity 21.02.2003. Rekisterinumero 186 476 ja Y-tunnus 1895 854 - 0. Toiminta-alue käsittää Oulun ja lähikunnat.
Yhdistys liittyi Kaatuneitten omaisten liiton jäseneksi v. 2008
Yhdistys liittyi Kaatuneitten omaisten Oulun piirin jäseneksi v. 2021.

Toimintamme tavoitteena on:

  • mahdollisimman monen sotaorvon tavoittaminen mukaan toimintaan.
  • jäsenten yhteenkuuluvuuden lisääminen ja henkisen tuen saaminen/antaminen
  • perinnetiedon tallentaminen nuoremmalle sukupolvelle
  • vaalia sodissa kaatuneiden ja sodan olosuhteissa henkensä menettäneiden muistoa
  • järjestää esitelmä- ja virkitystilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä ja muita vastaavia tapahtumia
  • harjoittaa yhdistyksen toimintaan liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa
  • yhteydenpito yhdistyksen toimintaan lähellä oleviin yhdistyksiin, viranomaisiin ja päättäjiin

Sotaorpojen pitkäaikainen odotus päättyi, sotaorpotunnus otettiin käyttöön

esimerkkikuva

Ensimmäiset tunnukset kiinnitettiin rintaan Kaatuneitten Omaisten Liiton Hengellisten- ja kulttuuripäivien pääjuhlassa Turussa 7.9.2014.

Tunnuksen on suunnitellut taiteilija Aimo Vuorinen.

Tunnuksen jakamista edelsi v. 2013 valtiovallan edustajien antama kunnianosoitus sotaorvoille, jonka allekirjoittajina olivat silloinen pääministeri Jyrki Katainen sekä sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko. Kaatuneitten Omaisten Liitto on jäsenyhdistysten kanssa toteuttanut sotaorporekisterin. Rekisteriin on kirjattu koko maassa n. 16 000 sotaorvon tiedot. Oulun seudun Sotaorpojen kautta rekisteröityi n. 600 sotaorpoa. Sotaorpotunnukset on jaettu jäsenyhdistysten sotaorvoille yhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa eri puolilla Suomea.

Kaatuneitten Omaisten Liiton jäsenyhdistyksiin kuulumattomat, sotaorporekisteriin kirjatut henkilöt ovat saaneet sotaorpotunnuksen liiton toimesta vuoden 2014 aikana.


VALTIOVALLAN KUNNIANOSOITUS SOTAORVOILLE

Osoitamme kunnioituksemme Suomen sodissa vuosina 1939 - 1945 isänsä ja/tai äitinsä menettäneiden sotaorpojen arvokkaasta uhrauksesta isänmaamme puolesta.

Kiitämme Teitä elämäntyöstänne Suomen hyväksi.

Jyrki Katainen
Pääministeri

Paula Risikko
Sosiaali- ja terveysministeri
PÄIVITETTY:


26.5.2024

Ajankohtainen toiminta

20.3.2022

Muita tiedotteita

26.4.2024

Linkkejä

26.5.2024

Uusia kuvia


Kävijöitä sivuilla 3.1.2024 alkaen
Visit counter For Websites